آوای انتظار مهرداد خمیری آلبوم تنهام نذار برای همراه اول

Mehrdad Khamiri

63863 ............................................. سفر
63862 ................................................ راز
63861 ............................................. تقاص
63860 ......................................... احساس
63859 ................................ فراموشم نکن
63858 .................................... عشق منی
63857 ........................................ تنهام نذار
63856 ........................... پشیمون می شی

منبع :