آهنگ پیشواز جدید سامان جلیلی برای ایرانسل

 

٥٥١٩٢٤٦ ........................ شعله دار
٥٥١٩٢٤٧ ....................... چی میشه
٥٥١٩٢٤٨ .......................... حرف دلم
٥٥١٩٢٤٩ .......................... حبس ابد
٥٥١٩٢٤٥ ........................... تشویش
٥٥١٩٢٥٢ ....................... دست بردار
٥٥١٩٢٥٣ ......................... به جون تو
٥٥١٩٢٥٤ ........................... حالم بده
٥٥١٩٢٥٥ .................................. مرد
٥٥١٩٢٥٠ ............................ اعتراف 
٥٥١٩٢٥١ .............................. کلنجار

نظر یادتون نره ...

منبع :