آوای انتظار جدید حامد همایون برای همراه اول

New Avaye Entezar by Hamed Homayoon For MCI

آهنگکداپراتور

خدا همین حوالیه
خدا همین حوالیه2
خدا همین حوالیه3
چنین کنم چنان کنم
چنین کنم چنان کنم2
مجنون
مجنون2
دنیای من
دنیای من2
هیهات
هیهات2
مردم شهر
مردم شهر2
مردم شهر3
آه نکش
آه نکش2
الکل نگاه
الکل نگاه2
بارون که زد
بارون که زد2
شیدایی
شیدایی2
به چشمات قسم
به چشمات قسم2
به چشمات قسم3

۸۹۹۲۲
۸۹۹۲۳
۸۹۹۲۴
۸۹۹۲۰
۸۹۹۲۱
۸۹۹۱۸
۸۹۹۱۹
۸۹۹۱۶
۸۹۹۱۷
۸۹۹۱۴
۸۹۹۱۵
۸۹۹۰۶
۸۹۹۰۷
۸۹۹۰۸
۸۹۹۰۴
۸۹۹۰۵
۸۹۹۰۲
۸۹۹۰۳
۸۹۹۰۰
۸۹۹۰۱
۸۹۹۱۲
۸۹۹۱۳
۸۹۹۰۹
۸۹۹۱۰
۸۹۹۱۱

همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول
همراه اول

منبع : http://pishvazyab.com ::