آهنگ پبشواز و آوای انتظار آلبوم جدید محمد علیزاده بنام گفتم نرو

New Pishvaz by Mohammad Alizadeh - Album Goftam Naro

آهنگایرانسلهمراه اول

40 درجه
40 درجه2
بی معرفت
بی معرفت2
بیمارم
عشقم این ...
گاهی بخند
گاهی بخند2
خدا نگهدار
تصمیمتو بگیر
تصمیمتو بگیر2
یه آدم دیگه
یه آدم دیگه2

۳۳۱۱۱۲۸۴
۳۳۱۱۱۲۸۵
۳۳۱۱۱۲۷۷
۳۳۱۱۱۲۷۸
۳۳۱۱۱۲۷۹
۳۳۱۱۱۲۸۳
۳۳۱۱۱۲۸۸
۳۳۱۱۱۲۸۹
۳۳۱۱۱۲۸۲
۳۳۱۱۱۲۸۶
؟
۳۳۱۱۱۲۸۰
۳۳۱۱۱۲۸۱

۸۹۹۳۲
۸۹۹۳۳
۸۹۹۲۵
۸۹۹۲۶
۸۹۹۲۷
۸۹۹۳۱
۸۹۹۳۶
۸۹۹۳۷
۸۹۹۳۰
۸۹۹۳۴
۸۹۹۳۵
۸۹۹۲۸
۸۹۹۲۹

منبع : http://pishvazyab.com ::